SELAMAT DATANG KE LAMAN RASMI FESTIVAL TEKNOLOGI HIJAU
PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 2023.

Program ini dianjurkan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga dan Teknologi Hijau (CETREE), CGSS, Universiti Sains Malaysia, Yayasan Hijau Malaysia (YHM) dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah (JPNK). Terdapat enam kategori utama pertandingan yang telah dibangunkan dan digubal dengan usahasama sekretariat CETREE bersama pegawai-pegawai daripada JPNK, YHM dan guru-guru yang berpengalaman. Kesemua kategori pertandingan ini dipertandingkan dalam satu festival yang dikenali sebagai Festival Teknologi Hijau dan STEM-Biodiversiti Secara Dalam Talian Peringkat Kebangsaan. Setiap kategori pertandingan yang dibangunkan mempunyai elemen Teknologi Hijau yang merangkumi satu atau lebih sektor Teknologi Hijau seperti Sektor Bekalan Tenaga, Sektor Bangunan, Sektor Air dan Pengurusan Sisa dan Sektor Pengangkutan termasuk juga kategori di bawah Biodiversiti yang memberi fokus kepada bidang perhutanan, hidupan liar dan tenaga lestari.

KERTAS_KONSEP_FESTIVAL_TEKNOLOGI_HIJAU_DAN_STEM_BIODIVERSITI_PERINGKAT.pdf